skip to Main Content

Consulta Online

935 00 83 83 info@bombi-abogados.es Carrer de Roger de Llúria, 147, 08037 Barcelona

 • Separacions i divorcis de comú acord i contenciosos
 • Reclamació de filiació
 • Capitulacions matrimonials
 • Adopció de mesures provisionals
 • Modificació de mesures adoptades en sentència de separació o divorci
 • Règim econòmic matrimonial (modificació o dissolució)
 • Parelles de fet
 • Guàrdia y custodia de fills
 • Tutela i curatela
 • Quarta vidual
 • Reclamació de legítimes
 • Pactes successoris
 • Pensió d’aliments
 • Pensió compensatòria
Back To Top