skip to Main Content

ADVERTENCIA LEGAL

Dades registrals i generals: BOMBÍ & RIPOLL ADVOCATS, SCP és una societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Full B-454778, Tom 44393, Inscripció 1ª i C.I.F nº J-66329368.

Les nostres dades de contacte són les següents: Domicili: Carrer Roger de Llúria 147, Baixos i Entr. 2ª, Barcelona 08037; Telèfon: 93 500 83 83; Correu Electrònic: info@bombi-advocats.cat. Podeu trobar la normativa aplicable a l’exercici de la nostra professió a la següent pàgina web: www.cgae.es

Objecte i contingut de la web: Aquesta web té caràcter merament informatiu. La informació que s’hi inclou, especialment en qualsevol dels Butlletins, no constitueix, en cap cas, un mitjà d’assessorament i el seu ús és responsabilitat exclusiva de l’usuari. En cap cas BOMBI & RIPOLL ADVOCATS serà responsable dels errors o omissions que pugui haver-hi a la informació facilitada, ni de l’ aplicació o ús concret que se’n faci. BOMBI & RIPOLL ADVOCATS  es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut de la web, aquesta Advertència Legal general i qualsevol advertència legal específica, així com les condicions d’ús o la política de privacitat que puguin resultar aplicable a aquesta web.

Propietat Intel·lectual. BOMBI & RIPOLL ADVOCATS fa reserva de tots els drets sobre els continguts -textuals i gràfics- tant de la pàgina web com dels Butlletins informatius que figuren en la mateixa.

Protecció de Dades: BOMBI & RIPOLL ADVOCATS es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades personals creat sota la nostra responsabilitat les dades que poguéssiu facilitar-nos voluntàriament (per exemple mitjançant un correu electrònic o els formularis que teniu a la vostra disposició en aquesta web) amb la finalitat de poder gestionar les vostres peticions i/o consultes. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició adreçant un escrit (acompanyat d’una còpia d’un document oficial que us identifiqui) a BOMBI & RIPOLL ADVOCATS (Roger de Llúria 147, Barcelona 08037),  o enviant un correu electrònic a info@bombi-advocats.cat  indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: “Advertència legal”. BOMBI & RIPOLL ADVOCATS es compromet a complir amb l’obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliteu, a tractar-les de manera confidencial i a guardar-les adoptant les mesures que siguin necessàries per evitar-ne la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte, en tot moment, l’estat de la tecnologia. A la nostra pàgina web no hi trobareu hipervincles que permetin la comunicació de les vostres dades a altres pàgines web. A més, les vostres dades no seran segmentades ni tampoc fem ús de mètodes invisibles de tractament de dades personals. És possible que la nostra pàgina web contingui formularis en què se us demanin les vostres dades per a finalitats concretes. En aquests supòsits s’estarà a les condicions específiques aplicables en cada cas..

Xarxes socials: Us fem avinents que estem presents a les Xarxes Socials. El tractament de les dades que es realitzi d’aquelles persones que es facin seguidores de les pàgines oficials de BOMBI & RIPOLL ADVOCATS, a les xarxes socials (i/o efectuïn qualsevol vincle o acció de connexió a través de les Xarxes Socials), es regirà per aquest apartat així com per aquelles Condicions d’ús, polítiques de privacitat i altres normatives d’accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui, que l’usuari de les Xarxes Socials ja haurà acceptat. BOMBI & RIPOLL ADVOCATS tractarà les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social que correspongui, informar-vos sobre activitats, productes o serveis de BOMBI & RIPOLL ADVOCATS o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials puguin permetre.

Enllaços En clicar qualsevol dels enllaços (o hiperenllaços) que poden aparèixer en la nostra web, accepteu fer-ho a tall informatiu i reconeixeu que BOMBI & RIPOLL ADVOCATS no exerceix control de cap mena sobre ni respon del contingut de la informació a la que accediu.

Llei aplicable Aquest Advertència Legal es regeix per la normativa estatal aplicable.

Back To Top
contacta amb bombi advocats