skip to Main Content

Tant per a successions probatoris com per a una successió intestada o una herència legítima, així com per a l’assessorament en la redacció de testaments, Bombí & Ripoll ofereix un servei jurídic i fiscal amb advocats especialitzats en dret successori.

Serveis Jurídics Probatoris: Com podem ajudar-te?

  • Tramitació d’herències: fins i tot per a una herència sense testament que per dret ens pertany després de la mort de la persona. Acceptació d’herències legítimes i herències provades.
  • Assessorament fiscal: no només l’impost de successions i donacions pot gravar aquesta transmissió de béns, sinó també les plusvàlues municipals. Et guiem per no pagar de més.
  • Gestió patrimonial i planificació successòria: un altre aspecte essencial que determinarà les característiques d’una successió. Una correcta gestió patrimonial recolzada per un servei jurídic especialitzat en successions pot ajudar a optimitzar el seu benefici a favor dels hereus o successors.
  • Procediments judicials associats a successions i herències. Protegim la seva propietat i drets davant d’un jutge.
  • Assessorament jurídic per a testaments, declaració d’hereus, últimes voluntats…

Impost de successions

L’impost de successions és, en essència, un impost que grava les rendes que comporta l’acceptació de tres fets imposables que detallarem a continuació:

  • Transmissió mortis causa

Es refereix a llegats o herències. Per descomptat, aquests dos conceptes són diferents entre si, però aquesta és una diferència legal que no entrarem en aquest apartat.

Si vols més detalls sobre algun dels punts que es discuteixen a continuació només has de contactar amb el nostre despatx d’advocats a Barcelona i estarem encantats d’oferir-te assessorament de forma personalitzada.

  • Transmissió inter vivos

Una transmissió inter vivos serà, en la majoria dels casos, una donació. També és possible, però, que ens trobem amb la cancel·lació d’un deute en l’esperit de liberalitat,en aquest cas, és clar, també hauria de tributar.

  • Cobrament d’imports de l’assegurança de vida

És el tercer fet imposable que ha d’estar subjecte a l’impost de successions. En aquest cas, aquest impost només actuarà si la persona contractant i el beneficiari són diferents i hi ha una defunció.

dret de successions

En els tres casos descrits, la persona que hagi de tributar per l’impost de successions serà la beneficiària del procediment. Així, en el primer cas els contribuents seran l’hereu o el llegat; en el segon, el donant; i en el tercer, el beneficiari de l’assegurança de vida.

Cal destacar, però, que en el cas de donacions serà requisit indispensable que la donació tingui lloc que tant la donant com la donatari estiguin d’acord amb el procediment.

El moment en què sorgeixi l’obligació de pagar l’impost fixat per l’impost de successions, es produirà el mateix dia de la defunció de la persona causant del deute en el cas dels processos originats mortis causa -herències, llegats i cobraments d’assegurances de vida- o, en el cas de donacions, quan el beneficiari accepti aquesta donació.

En si mateix, l’impost de successions no és un procediment complicat de dur a terme. No obstant això, si és necessària l’actuació i l’assessorament d’un advocat expert en l’impost de successions és perquè la Llei permet a cada comunitat autònoma exercir una sèrie de competències reguladores sobre aquest impost que afecta a tot el seu territori. Això és el que fa d’aquest impost un autèntic maldecap per a molts dels nostres clients i és el que els motiva a posar-se a les nostres mans.

impost de successions i donacions

Advocats herències i de succesions

A Bombí & Ripoll, el nostre despatx d’advocats Barcelona, no només som coneixedors coneixem l’impost de successions que té a la Comunitat de Catalunya, sinó també a la resta de comunitats autònomes d’Espanya. Només així podrem garantir la salvaguarda dels interessos dels nostres clients i la protecció dels seus drets.

Els nostres advocats successoris coneixen tots els descomptes que es poden aplicar en aquest impost: possibles càrregues, deutes o despeses sobre un immoble heretat o donat; si es tracta d’una empresa familiar; si ja s’han pagat impostos a l’estranger per un actiu heretat fora del país; si es compleixen els requisits per poder pagar aquest impost en una comunitat autònoma en què l’import a ingressar sigui inferior…

A més, els nostres advocats de successions i herències a Barcelona compten amb el suport d’especialistes en dret bancari i fiscalitat. Tot això amb la més estricta professionalitat, diligència i eficiència que donen anys d’experiència i formació. No en va som un dels despatxos d’advocats més ben valorats de la província de Barcelona. Sol·licita ara la informació que desitgis sobre els nostres honoraris o qualsevol dubte sobre els nostres serveis jurídics com a probatoris.

Back To Top
contacta amb bombi advocats