skip to Main Content
Aquestes Són Les Claus Per Poder Vendre Una Casa Heretada Sense Arruïnar-nos

Aquestes són les claus per poder vendre una casa heretada sense arruïnar-nos

  • Escrit per: Jordi Bombí Vilaseca.

Vendre un pis heretat pot semblar una operació d’alt risc. Recentment s’ha registrat que fins a 46.679 herències van ser rebutjades segons el Consell General del Notariat. El temor és fer front a les despeses elevades que poden ser més que el benefici que pugui aportar.

En cas que acabem d’heretar una propietat immobiliària, potser ens trobem en aquesta situació d’incertesa i ens plantegem si podríem vendre un pis heretat de manera fàcil. En aquest article, explicarem tots els detalls necessaris per poder vendre amb èxit un pis que s’ha heretat d’una manera senzilla i fàcil.

Pel que fa a les claus per vendre el pis heretat, per començar amb els tràmits hem de fer el propietari del registre de la vivenda.

És a dir, hem de figurar com a propietari al registre de la propietat. Estar en un testament no ens converteix en propietari de la vivenda. Per aconseguir-ho, haurem d’obtenir el testament o el certificat de defunció. Acceptar l’herència també davant d’un notari. En cas de ser els únics hereus, n’hi haurà prou que la persona signi l’anomenada instància d’acceptació.

En tercer lloc, l’escriptura pública. En cas que es desenvolupin múltiples hereus, cal fer-ho mitjançant l’escriptura pública. L’escriptura d’acceptació i partició de béns escriptura adjudicació d’herència, se signa també davant de notari i determina quin percentatge de cada bé toca cadascun dels hereus beneficiaris.

També cal pagar els impostos corresponents, que són els tipus d’impostos. En primer lloc, el de successions i donacions i limpost de plusvàlua municipal.

El primer de tots s’ha de pagar en sis mesos, un cop hagi mort el propietari, amb possibilitat de prorrogar-ho mig any més sol·licitant-ho en el termini indicat i en el segon cas, es paga en sis mesos sense possibilitat de pròrroga. Finalment cal acudir al registre de la propietat, amb tota la documentació necessària fer el canvi de nom del propietari de l’habitatge.

Quant de temps cal esperar per vendre la propietat d’herència?

Cal tenir en compte que un immoble en propietat genera despeses considerables al final de l’any. En cas de vendre l’habitatge a menys d’un any des del moment del canvi de nom del registre de la propietat, haurem de tornar a fer front a l’impost de la plusvàlua municipal com a venedor.

Significa que hem de pagar el mateix import dos anys consecutius. D’aquesta manera, vendre l’habitatge en un període de menys de sis mesos des que va morir el propietari anterior evitarà recàrrecs derivats de l’impost de venda de l’habitatge.

Els impostos a què haurem de fer front en vendre una casa heretada Quins seran?

En el cas de les herències, cal tenir en compte que els impostos que cal pagar per la venda de l’immoble seran els del lloc de residència habitual de la persona morta. Independentment d’on es troba la propietat heretada. És a dir, si s’hereta la casa a Sevilla d’una persona que vivia a Madrid, cal pagar els impostos de la comunitat autònoma de Madrid i no els de l’andalusa.

La venda d’una propietat és considerada un guany patrimonial i, per això, tributar com a rendit una declaració de l’IRPF de l’any exacte on s’ha venut el pis. El total del guany es calcula mitjançant la diferència entre el preu de venda i el valor de transmissió, que és el declarat per l’impost de successions.

Back To Top
contacta amb bombi advocats