skip to Main Content

Consulta Online

935 00 83 83 info@bombi-abogados.es Carrer de Roger de Llúria, 147, 08037 Barcelona

Advocats herèncias

És en els moments de major fragilitat quan més patent es fa la necessitat de comptar amb el suport i l’assessorament d’un bon despatx d’advocats en el qual poder dipositar amb total confiança assumptes tan personals i delicats com els que estan relacionats amb la mort d’un familiar.

Successos com aquest porten amb si importants repercussions per a la resta de membres de la família tant a nivell jurídic (patrimonial i fiscal) com a nivell personal.

En aquest sentit, els nostres advocats especialistes en herències de Barcelona posseeixen la professionalitat i experiència necessàries per resoldre aquests assumptes amb la màxima diligència i delicadesa possibles, protegint sempre els interessos dels nostres clients i ajudant-lo a suportar aquesta situació de pèrdua de la millor manera que coneixem.

En la majoria de casos els afectats per aquest tipus de tràmits, ni tan sols coneixien la seva existència, se senten desorientats i frustrats per haver de fer front a gestions burocràtiques tan enutjoses en un moment tan difícil com sol ser-ho la pèrdua d’un ésser estimat.

És per aquesta raó que en Bombí & Ripoll comptem amb un excel·lent grup d’advocats d’herències a Barcelona amb la formació i experiència suficients com per oferir-li un servei ràpid, professional i d’absoluta confiança.

Des Advocats Bombí & Ripoll proposem una sèrie de solucions jurídiques amb les que donarem resposta a les necessitats que planteja qualsevol tipus de successió en funció de el moment en què es dugui a terme.

Advocat herències Barcelona

1. Abans de la mort

Com amb qualsevol tema de naturalesa jurídica, la millor manera de procedir és amb antelació. En el cas de les successions i herències, la millor manera de prevenir l’aparició de tot tipus d’inconvenients jurídics a familiars i hereus és a través de la redacció d’un testament.

En aquest sentit, en el nostre bufet li podem assignar un advocat per herències de Barcelona que l’ajudarà a l’hora de:

 • Escollir el tipus de testament que més convingui en funció de cada cas en concret.
 • Procedir a la redacció de l’testament i realitzar el repartiment hereditari.
 • Presentar el testament davant notari.
 • Informar sobre les conseqüències patrimonials i fiscals (IRPF i Impost de Successions) que el testament tindrà sobre els hereus i/o legataris.

herències a barcelona

2. Després de la mort

Com ja hem dit, els tràmits que han de dur-se a terme després de la mort d’una persona són molts, així com les seves conseqüències fiscals i patrimonials.

L’objectiu dels nostres advocats a Barcelona per a casos com aquests és el d’oferir un assessorament integral que porti endavant amb rapidesa i efectivitat tots aquests processos sense que això suposi cap tipus de càrrega per als familiars de la víctima:

 • Suport i assessorament en cas de defunció sense testament: Abintestato.
 • Presentació de l’esmentat document davant notari.
 • Declaració judicial dels hereus.
 • Partició de l’herència.
 • Tramitació de l’Impost de Successions.
 • Informar sobre les conseqüències patrimonials i fiscals (IRPF i Impost de Successions) que el testament tindrà sobre els hereus i/o legataris.
 • Inscripció, quan sigui necessari, en els Registres de la Propietat i Mercantil.

advocats herència barcelona

Back To Top