skip to Main Content

Una herència comporta béns, drets i obligacions. I sovint impliquen conflictes d’interès. És en moments de major fragilitat quan es fa més evident la necessitat de comptar amb el suport i l’assessorament d’un bon despatx d’advocats en el qual depositem amb total confiança assumptes tan personals i delicats com els relacionats amb la mort d’un familiar.

Esdeveniments com aquest tenen importants repercussions per a la resta de membres de la família tant a nivell legal (patrimonial com fiscal) com a nivell personal.

En aquest sentit, els nostres advocats especialitzats en herències de Barcelona compten amb la professionalitat i experiència necessàries per resoldre aquestes qüestions amb la màxima diligència i delicadesa possibles, protegint sempre els interessos dels nostres clients i ajudant-los a afrontar aquesta situació de pèrdua de la millor manera possible. A més, compten amb una formació específica en dret successori, recolzada per la formació d’altres professionals en dret tributari.

En la majoria dels casos els afectats per aquest tipus de procediments, ni tan sols coneixien la seva existència, se sentien desorientats i frustrats per haver d’afrontar procediments burocràtics tan molestos en un moment tan difícil com la pèrdua d’un ésser estimat.

És per aquest motiu que a Bombí & Ripoll comptem amb un excel·lent grup d’advocats hereus a Barcelona amb formació i experiència suficients per oferir-te un servei ràpid, professional i de confiança absoluta.

Des d’Advocats Bombí & Ripoll proposem una sèrie de solucions jurídiques amb les quals donarem resposta a les necessitats plantejades a qualsevol tipus de successió en funció del moment en què es dugui a terme.

Advocat herències Barcelona

Les herències es poden demostrar, d’una banda, o legítimes o abintestato (intestades, sense voluntat). És recomanable que, en tot cas, comptem amb assessorament jurídic i fiscal especialitzat en herències i testaments.

1. Abans de la mort

Com en qualsevol qüestió de caràcter jurídic, la millor manera de procedir és amb antelació. En el cas de successions i herències, la millor manera d’evitar l’aparició de tot tipus de molèsties legals a familiars i hereus és mitjançant la redacció d’un testament.

En aquest sentit, al nostre despatx podem assignar-te un advocat per a herències de Barcelona que t’ajudarà a l’hora de:

 • Tria el tipus de voluntat que millor s’adapti en funció de cada cas concret.
 • Procedir a la redacció del testament i realitzar la distribució hereditària.
 • Enviar el testament davant denotari.
 • Informar sobre les conseqüències patrimonials i fiscals (IRPF i Impost de Successions) que tindrà sobre els hereus i/o llegats.

herències a barcelona

2. Després de la mort

Com ja hem dit, els tràmits que s’han de fer després de la defunció d’una persona són molts, així com les seves conseqüències fiscals i patrimonials.

L’objectiu dels nostres advocats a Barcelona per a casos com aquests és oferir un assessorament integral que realitzi de forma ràpida i eficaç tots aquests processos sense que això impliqui cap tipus de càrrega per als familiars del difunt:

 • Suport i assessorament en cas de defunció sense voluntat: Abintestato.
 • Presentació d’aquest document davant notari.
 • Declaració judicial dels hereus.
 • Partició d’herència.
 • Tramitació de l’impost de successions.
 • Informar sobre les conseqüències patrimonials i fiscals (IRPF i Impost de Successions) que tindrà sobre els hereus i/o llegats.
 • Inscripció,quan sigui necessari, en els Registres de la Propietat i Mercantils.

advocats herència barcelona

Serveis advocats herències i testaments

Creus que podem ajudar-te en qualsevol problema? Com a advocats experts en successió a Barcelona, pots comptar amb els serveis jurídics de Bombí i Ripoll per:

Voluntats

Redacció de testaments, assessorament per a la distribució de l’herència i tots els canvis necessaris que la persona vulgui realitzar, ja que es permeten modificacions il·limitades fins al moment de la mort.

Assessorament en gestió patrimonial

Assessorament jurídic, fiscal i econòmic per a la seva futura transmissió en l’herència amb els màxims beneficis per a les parts.

Declaració d’hereus

Els hereus d’una herència sense testament hauran de fer davant notari una declaració d’hereus sent necessària certa documentació: certificat de defunció, últimes voluntats, llibre de família del difunt i el seu DNI, així com dos testimonis que coneguin la situació personal que va tenir.

Impost de Successions

Sempre temut, més encara depenent de la comunitat autònoma on estigui empadronada la persona implicada. Cada hereu ha de pagar aquesta taxa que grava una herència. T’assessorem per a la liquidació òptima de l’impost de successions.

Reclamacions d’herències

Potser no està d’acord en algun aspecte de la distribució indicada en un testament o necessiti reclamar una decisió legítima d’una herència, que no ha d’implicar necessàriament un procediment legal.

Herències procediments judicials

Impugnacions, reclamacions… Si la mediació jurídica no ens porta a una bona conclusió, estem qualificats per a un procediment judicial d’herència sense testament o per a qualsevol altre tipus de conflicte relacionat amb una herència a resoldre per via judicial.

Acceptació de l’herència

Els casos més simples ja que, tot i que hi ha anomenats hereus forçats, una persona es declara hereva lliure i voluntàriament per acceptar una herència. No obstant això, això no el converteix automàticament en el propietari d’aquests bens.

Back To Top
contacta amb bombi advocats