skip to Main Content

Està buscant un bufet d’advocats a Barcelona que compti a les seves files amb advocats especialistes en mediació jurídica? Bombí & amp; Ripoll compta amb advocats experts en diferents branques de el dret, el que ens permet tenir una visió global de cada cas i, des d’aquesta perspectiva, aportar les millors vies i estratègies per solucionar el conflicte. A més, comptem amb col·laboradors d’altres sectors que ens ajuden a resoldre cada cas: perits judicials, arquitectes, psicòlegs, etc.

Tipus de conflictes

Podem definir conflicte com una interacció de persones que per alguna raó depenen entre si i que perceben objectius incompatibles, diferents parers i interferències mútues en la consecució d’un o diversos objectius. Els conflictes poden ser degut a moltes i molt diferents causes. A més, el mateix conflicte pot donar-se a una escala diferent. Però sí que podem dividir-los en diversos blocs força diferenciats.

mediació jurídica

De interessos

Succeeix quan per afavorir els interessos d’un, s’han de sacrificar els interessos de l’altre.

Relacionals

Poden donar-se conflictes de relació encara que no existeixin les condicions per a això. En ells, la realitat sol distorsionar pel que tenen certa complexitat.

D’informació

Conflicte per manca d’informació, ocultació o irregularitats en les tècniques per recollir aquesta informació.

Estructurals

Es donen condicionants alienes a la persona amb la qual es té el conflicte. Per exemple, condicionants ambientals, una mala s’estructura en una empresa…

De valor

Conflictes de valor sobre creences que fan que dues parts xoquin. Es dóna, per exemple, si una persona intenta imposar a una altra uns valors que la primera considera justos o bons i la segona no.

mediació barcelona

Si volem reduir encara més aquesta classificació, els conflictes humans es poden diferenciar en dos blocs clars: els conflictes racionals (problemes materials) i els conflictes interpersonals (emocionals). El primer tipus, si s’aconsegueix una solució justa i que acontenti les parts, es pot veure com un conflicte constructiu, que pot arribar a enriquir a ambdues parts. No obstant això, en els conflictes interpersonals això és molt més complex, ja que sol veure com una guerra per fer mal a la part enfrontada i, normalment, ningú surt guanyant a efectes personals. Per això, els conflictes interpersonals requereixen de molta psicologia a l’hora de tractar-los en un cas concret.

Com resoldre’ls? A través de la mediació jurídica

Des Bombí & Ripoll creiem que l’important dins de qualsevol conflicte és aconseguir arribar a les persones o parts implicades per saber quines són exactament els seus interessos, la seva posició dins de la contesa i el que pretenen aconseguir. Aquest és el primer pas. Analitzant el conflicte, a les pròpies persones, les característiques de cada cas passem a la planificació i desenvolupament d’una estratègia concreta de mediació jurídica.

Advocats en Barcelona

Es troba en aquest instant buscant advocats experts en mediació a Barcelona? Des Bombí & Ripoll podem oferir tot l’assessorament i suport en matèria de mediació jurídica.

  • Solució alternativa a un conflicte judicial
  • L’objectiu de la mediació és desjudicialitzar un litigi plantejant les possibles solucions per arribar a un acord
  • Context pacífic basat en el diàleg, d’aquí la importància de l ‘aspecte comunicatiu (estratègies comunicatives, poder de convicció o persuasió, negociació, tracte empàtic cap a l’altra persona…)
  • Solucions intrajudiciales i extrajudicials – la mediació pot ser complementària a un procés judicial
  • Coneixement de normes jurídiques per saber quan o en quins casos actuar per mediació
Back To Top
contacta amb bombi advocats