skip to Main Content

Divorcis Barcelona

Un divorci és el procés judicial a través del qual es persegueix acabar amb el vincle matrimonial establert de manera prèvia entre dues persones mitjançant el matrimoni. L’ideal en un tràmit de divorci entre dues persones és que sigui un procés que es faci de mutu acord. D’aquesta manera, el tràmit no suposarà cap complicació per als afectats, ja sigui a nivell judicial, econòmic o emocional.

Lamentablement, i encara que en la majoria de casos que atén el nostre despatx d’advocats dels divorcis solen ser de mutu acord, també hi ha circumstàncies en les quals una de les parts no vol col·laborar en el procés. És en aquests casos quan es farà necessària la iniciació d’un procés contenciós que porti endavant el divorci.

No obstant això, qualsevol dels nostres advocats de divorcis a Barcelona li confirmarà que dur a terme un divorci no ha de resultar un tràmit lent, molest ni traumàtic. Ni tan sols, encara que una de les dues parts pretengui fer tot el que estigui al seu abast perquè això sigui així.

En Bombí & Ripoll, un excel·lent bufet d’advocats experts en divorci, estem especialitzats en aconseguir precisament que els processos de divorci que arriben a les nostres mans es duguin a terme de manera ràpida, professional i, per sobre de tot, de manera avantatjosa per als nostres clients. En el nostre bufet trobareu tot l’assessorament i el suport que necessiti en un assumpte que, en determinats casos, pot arribar a ser molt delicat per als involucrats.

D’aquesta manera, l’advocat de divorcis que li sigui assignat des del nostre despatx s’esgotarà en primer lloc totes les vies al seu abast per portar el procés per la via diplomàtica abans de dur-lo a el terreny judicial. En qualsevol cas, i amb independència de la manera en què es desenvolupi el procés, els nostres advocats s’encarregaran de proporcionar-li una posició sòlida amb la qual vetllar pels seus interessos i béns patrimonials, garantint així un resultat beneficiós.

advocat divorci

En el cas que les dues parts es mostrin d’acord a l’hora d’iniciar els tràmits de divorci podria resultar avantatjós optar per la via del divorci express. Aquesta opció permet als afectats estalviar-se una important suma de diners i temps. No obstant això, cal complir una sèrie de requisits per poder optar a ell com, per exemple, dur a el menys 3 mesos de matrimoni.

Advocat divorci Barcelona

Finalment, independentment de la via que li recomani el nostre advocat de Barcelona, ​​ha de tenir clar que a l’acabar el procés ambdues parts hauran de complir una sèrie de condicions establertes en un conveni regulador.

Cal destacar, però, que aquest conveni podrà ser redactat:

  • De mutu acord per les pròpies parts, permetent d’aquesta manera que cadascuna vetlli pels seus propis interessos.
  • O, en cas de no posar-se d’acord, ser el propi jutge el que ho dictamini.

Les condicions que acostuma a fixar aquest conveni són, per exemple, les obligacions que tots dos pares hauran de mantenir envers els seus fills: custòdia, drets de visita, pensions alimentàries, etc.; la possible pensió compensatòria que la part més afavorida ha de prestar a la menys afavorida; o la protecció dels béns de cada part a l’hora de procedir a la repartició.

Sigui com sigui, l’advocat de divorci a Barcelona que li sigui assignat des del nostre bufet s’encarregarà d’assessorar i de protegir a qualsevol cost seus drets i interessos, buscant en la mesura del possible un tràmit diplomàtic i fàcil de suportar tant per ambdues parts com pels possibles fills en comú.

abogado divorci barcelona

Separació o divorci

Hi ha moltes diferències quan ens referim a la desunió d’una persona. En el cas de les separacions, que no implica la dissolució i liquidació legal i definitiva de el matrimoni, com a despatx d’advocats a Barcelona especialitzat en aquestes qüestions podem oferir assessorament, però estem lligats davant diverses qüestions legals. Perquè la desunió sigui definitiva i poder establir certs mecanismes de protecció per a qualsevol dels cònjuges serà necessari manifestar la voluntat de divorciar-se.

D’altra banda, és important també diferenciar entre parella de fet i matrimoni. Un dels aspectes diferencials més importants és el que en una parella de fet no es dóna cap règim econòmic matrimonial, mentre que sí ho hi ha en un matrimoni (sota diferents fórmules).

L’ésser parella de fet també influeix sobre la pensió de viduïtat, les herències i la fiscalitat (impost sobre la renda).

Dret matrimonial: sobre els nostres serveis

Per a totes aquelles persones que estiguin buscant advocats de divorci a Barcelona, ​​ens posem a la seva disposició, oferint-tot l’assessorament i representació legal davant de qualsevol aspecte relacionat amb la ruptura de parella, ja sigui separació o divorci. I ja sigui un divorci de mutu acord o si es tracta d’un cas en el que hi ha demanda d’algun dels cònjuges.
Igualment, el nostre equip de professionals assessorar si es tracta d’una separació legal.

Per qüestions com les que esmentem a continuació i altres relacionades amb aquestes, podem ajudar:

  • Custòdia dels fills.
  • Pagar pensió d’aliments dels fills.
  • Diferents qüestions sobre el règim econòmic matrimonial en casos de separació de béns, guanys i altres règims.
  • Modificacions en el conveni regulador per situacions canviants.
  • Casos de violència domèstica.
Back To Top
contacta amb bombi advocats