skip to Main Content

Advocats penalistes Barcelona

Estàs buscant un despatx d’advocats a Barcelona? Necessites l’ajuda d’advocats experts en dret penal? Bombí & Ripoll és un despatx d’advocats localitzat a Barcelona i que compta amb, a més d’especialistes en altres branques de el dret, advocats penals amb la qualificació necessària i àmplia experiència per abordar qualsevol cas referit a aquest àmbit de el dret.

Bombí & Ripoll, despatx jurídic a Barcelona

Si estàs buscant un despatx jurídic a Barcelona especialitzat en dret penal i amb la màxima experiència professional en la defensa dels interessos tant de persones físiques com jurídiques en aquest àmbit, des Bombí & Ripoll ens podem posar ara al teu abast. Sabem que cada cas és diferent, per això la nostra missió passa per detectar els problemes i les necessitats exactes de cada client, oferint solucions i estratègies de dret processal adequades a cada assumpte en qüestió, incloent tot l’assessorament necessari.

En Bombí & Ripoll som experts en delictes de diferent índole i, a més, durant els processos comptem amb el suport i l’assessorament d’especialistes en altres àmbits professionals: perits judicials, arquitectes, psicòlegs… A més, gràcies al fet que en el nostre bufet d’advocats comptem amb especialistes en totes les àrees de l’dret, tot això ens permet tenir una visió molt àmplia, global, de cada cas. Una cosa que pensem és bàsic dins, sobretot, de el dret penal.

Sabem adaptar-nos als canvis normatius que es van donant dins el dret penal. Per exemple, pel que fa a el dret penal econòmic, l’entrada en vigor a Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es va modificar de forma important el Codi Penal. Sense anar més lluny, un canvi important i rellevant va ser la supressió de l’delicte de faltes i l’ampliació de nous delictes lleus. Això va modificar la manera d’actuar, metodologia, la classe de judici i les estratègies concretes d’actuació en molts casos Penal.

dret penal barcelona

Àmbits de el dret penal

Som especialistes en dret penal. En quins àmbits desenvolupem la nostra activitat? En Bombí & Ripoll abordem qualsevol tipus de procediment penal. Alguns dels casos que ens arriben al nostre despatx d’advocats estan relacionats amb els següents àmbits.

  • Assistència a l’detingut i direcció lletrada en tota classe de procediments penals
  • Violència domèstica
  • Furts i robatoris
  • Delictes contra la seguretat de l’trànsit
  • Delictes de defraudació (estafa i apropiació indeguda)
  • Delictes contra els drets dels treballadors
  • Delictes de falsificació documental
  • Delictes d’aixecament de béns

Així mateix, podem fer-nos càrrec de la defensa jurídica en casos de delictes societaris pel que fa a el dret penal de l’empresa, delictes contra el patrimoni, blanqueig de capitals, delictes contra la seguretat i la salut en el treball i qualsevol altre cas que impliqui l’actuació del penal.

dret penal

Advocat penalista a Barcelona: contacta ara

Si està buscant la ajuda, assessorament i representació legal d’advocats penalistes a Barcelona, en Bombí & Ripoll ens podem posar a la seva plena disposició des d’aquest mateix instant. Des de la primera presa de contacte amb el client valorem les possibilitats d’èxit en cada cas de forma realista i consensuant tot amb el propi client . Si finalment vol comptar amb els nostres serveis, assegurem la màxima transparència, compromís absolut, lleialtat amb el client… I valorem molt el aspecte comunicacional, de manera que el client podrà resoldre qualsevol dubte, obtenir informes i un seguiment exhaustiu del seu cas, així com estar a la diana de totes les novetats o canvis rellevants.

Back To Top
contacta amb bombi advocats