skip to Main Content

Consulta Online

935 00 83 83 info@bombi-abogados.es Carrer de Roger de Llúria, 147, 08037 Barcelona

Advocats família

El dret familiar o de família és aquell que, mitjançant un determinat nombre d’institucions i normes jurídiques, marca les pautes i normes a seguir pel que fa a les relacions patrimonials i personals que mantenen entre si els membres d’una família així com amb tercers aliens a la mateixa.

Es tracta, en general, d’una branca de el Dret que es diferencia en gran mesura de les altres per no imposar sancions massa elevades als implicats en els processos que comprèn, sinó deures i obligacions. Per exemple, un dels casos més freqüents que tracta el nostre advocats de família en Barcelona és dels divorcis.

En situacions com aquesta cap de les dues parts implicades ha de pagar cap tipus de sanció o multa per portar endavant la seva separació. Això no obstant, sí que es contemplaran drets i obligacions com ara la alimentació i manutenció dels fills en comú, per a això es fixarà una quantitat que serveixi com a pensió. La quantitat a la qual ascendeixi dita pensió dependrà de molts factors, però sobretot de l’habilitat i experiència del seu advocat a Barcelona.

advocat de familia

Advocat família Barcelona

Els temes dels que s’encarrega aquesta branca de el Dret i sobre la qual ha de versar l’experiència de qualsevol advocat de famílies de Barcelona que es preï són els següents:

 • Adopció i filiació i els seus efectes (autoritat parental i pàtria potestat)
 • El matrimoni i els seus efectes (nul·litat matrimonial, separació, divorci, esposalles i règims patrimonials)
 • Les guardes (curatela i tutela)
 • L’estat civil.
 • Dret d’aliments.

En Bombí & Ripoll som veritables especialistes de el dret de família. A diferència d’altres bufets d’advocats de Barcelona oferim no només un servei eficaç, diligent i capaç de garantir del tot la protecció dels drets i interessos dels nostres clients, sinó que a més donem tot el suport humà necessari en casos tan delicats com poden ser un divorci, una separació o una adopció.

Els nostres advocats de família a Barcelona li proporcionaran el millor assessorament i la representació més ferotge en tots aquells aspectes que es puguin derivar de el dret familiar.

 • Separacions i divorcis de comú acord i contenciosos
 • Reclamacions de filiació
 • Capitulacions matrimonials
 • Adopció de mesures provisionals
 • Modificació de mesures adoptades en sentència de separació o divorci
 • Règim econòmic matrimonial (modificació o dissolució)
 • Parelles de fet
 • Guàrdia i custòdia de fills
 • Tutela i curatela
 • Quarta vidual
 • Reclamació de legítimes
 • Pactes successoris
 • Pensió d’aliments
 • Pensió compensatòria

dret de família adopció

Back To Top