skip to Main Content
Característiques A Tenir En Compte En Cas De Llogar Teu Local O Negoci

Característiques a tenir en compte en cas de llogar teu local o negoci

  • Escrit per: Jordi Bombí Vilaseca.

Estàs pensant en llogar el teu local? Si és així, et convidem a que facis un cop d’ull a aquest post. En ell, detallem tots els detalls relatius a l’contracte d’arrendament de la mateixa. El contracte de lloguer d’un determinat local de negoci és el document mitjançant el qual una o diverses persones s’obliguen a cedir a una altra o altres la utilització d’una edificació la destinació sigui realitzar una activitat econòmica, per preu cert i temps determinat.

A l’llogar qualsevol local comercial o nau es realitza un contracte d’arrendament que ha de venir regulat per la Llei 29/1994 d’Arrendaments Urbans. El contracte pot ser tant escrit com verbal, tot i que hi ha un predomini pel primer d’ells. És important que es tinguin en compte aquestes especificacions:

El contracte de lloguer per escrit ha identificar obligatòriament a les parts, la ubicació i descripció de el local, durada, import de la fiança, renda a pagar i aquelles clàusules que estipulen les dues parts. D’altra banda, la voluntat de l’contracte es regeix per la voluntat de les parts, però si no aparegués res, la seva durada serà d’un any. EL import dipositat com a fiança serà negociable, encara que la legislació contempla el dipòsit equivalent a dos mesos de lloguer.

La cessió i subarrendament de el local comercial estarà contemplat per la llei. L’arrendatari haurà d’informar l’arrendador que s’ha generat una cessió de contracte o subarrendament. En aquest cas, l’arrendador té dret a un increment de la renda del 10% en cas de produir-se un subarrendament parcial de el local o un 20% si es produeix un subarrendament total de el local o cessió de l’contracte d’arrendament.

En cas de situació de compravenda de el local per part de l’propietari, l’inquilí tindrà dret al tempteig i al retracte.

És important prestar atenció a el contracte en qüestió abans de procedir a la seva signatura. Algunes clàusules a tenir en compte són les següents: objecte de l’arrendament, limitacions de l’arrendatari, preu i pagament, termini, responsabilitats de l’arrendatari, fiança, reconeixement, despeses i impostos.

Un assumpte de vital importància és el tema de les obres en el negoci. Quins pot fer l’inquilí en qüestió o qui ha d’abonar són algunes de les preguntes. En aquest cas, és important destacar que hi ha dos tipus d’obres: les obres de conservació i les de millores.

Recalquem la necessitat de llegir detalladament cadascuna de les paraules que apareixen en el contracte per evitar mals majors, ja que cometre un error a l’legalitzar el contracte, podria sortir realment car.

Back To Top
contacta amb bombi advocats