skip to Main Content
Coneix Quins Són Els Teus Drets Com A Pacient

Coneix quins són els teus drets com a pacient

  • Escrit per: Jordi Bombí Vilaseca.

A tots ens dóna en certa manera més o menys pànic el fet d’entrar a un quiròfan. Depenent de la gravetat de l’operació la preocupació és més o menys i de vegades no caiem en més detalls que en això.

Quan hem de romandre hospitalitzats per la causa que sigui hem de tenir en compte una sèrie de coses molt importants com a pacients. Sens dubte les més destacables són els nostres drets en el moment en què estem a l’hospital. A continuació relatem quins són, ja que convé conèixer-los per poder-los defensar en un moment donat.

El Dret a la informació assistencial és molt important, el titular de el dret a aquesta informació és el pacient, encara que les persones que estan relacionades amb ell poden conèixer aquesta informació en la mesura que el pacient ho permeti, de forma expressa o tàcita. A més, el pacient podrà designar qui serà el representant anticipadament perquè prengui les decisions pertinents.

La informació ha de ser veraç, suficient i ha de comunicar-se de manera entenedora i adequada a les necessitats de l’pacient que es tracti perquè pugui prendre decisions lliurement. A més, la informació ha d’especificar quina és la finalitat de la intervenció, les seves conseqüències i els seus riscos.

El metge responsable de l’pacient és qui ha de garantir que es compleix el seu dret a la informació, tot i que si altres professionals l’han atès també són responsables d’informar-a l’respecte.

La llei estableix que quan el pacient ingressa té dret a que se li assigni un metge i ha de conèixer el seu nom. En cas d’absència, un altre facultatiu de l’equip haurà d’assumir la responsabilitat.

Quant a la informació epidemiològica, els ciutadans han de conèixer els problemes sanitaris de la comunitat que puguin afectar la seva salut. A més, tenen dret que es difongui de forma veraç i adequats per a la protecció de la salut.

D’altra banda, la intimitat dels pacients és un aspecte que s’ha de preservar quan se’ls atén. No es tracta únicament de la confidencialitat de les dades, la seva imatge o el seu honor, sinó de la quantitat de professionals que van a passar a veure a una persona que està sent atesa.

Com recollíem anteriorment, convé tenir en compte tots aquests drets en el moment en què vam acudir a un hospital, encara que el més important de tot és una ràpida recuperació total en el moment en què ens intervenen a l’hospital.

Back To Top
contacta amb bombi advocats