skip to Main Content

Com reclamar en cas de defectes en la construcció d’un habitatge

  • Escrit per: Jordi Bombí Vilaseca.

El sector de la construcció ha estat sempre un sector de gran importància per a l’economia del nostre país, una font d’il·lusions per a moltes famílies que estan pensant en comprar-se una casa. L’adquisició d’un habitatge comporta, generalment, alegria i nous reptes vitals, però en algunes ocasions l’experiència no és de el tot agradable a causa de certes imperfeccions o defectes en la construcció.

Lògicament, la compra de qualsevol habitatge està emparada per la llei i protegeix el comprador de possibles fraus o errors en la construcció. Qualsevol defecte que tingui l’edifici pot ser reclamat pel comprador.

Els terminis de garantia seran diferents per a cada un dels elements en què es puguin trobar aquests defectes:

  • 1 any de garantia per als elements d’acabat de les obres.
  • 3 anys de garantia per elements de major importància que comportin mantenir les condicions de salubritat a l’interior de l’edifici.
  • 10 anys de garantia per a elements que formen part de l’estructura de la construcció, com ara murs o pilars, que puguin afectar l’estabilitat de l’bloc.

Qui serà el responsable jurídic d’un defecte en la construcció?

A l’hora de trobar els culpables, no ens podem enfocar en només una persona. No obstant això, al principi, la norma s’adjudica la responsabilitat de forma individualitzada, carregant les culpes contra la persona o persones que hagin causat el defecte en concret (arquitecte, director d’obra…).

El que passa és que hi ha vegades que no és possible individualitzar la culpa en només un individu, per la qual cosa es procedeix a establir una responsabilitat solidària, fent que les responsabilitats es reparteixin jurídicament.

En qualsevol cas, davant d’un cas d’aquesta índole, el millor és acudir a un especialista en termes legals sobre la construcció que ens assessori, que valori totes les possibilitats i sàpiga com actuar en cada cas.

Back To Top
contacta amb bombi advocats