skip to Main Content

Coneix la importància del Delegat de Protecció de Dades en una empresa

  • Escrit per: Jordi Bombí Vilaseca.

El passat 25 de maig, va entrar en vigor el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Com sabràs, es tracta d’una normativa europea que havia de complir obligatòriament en els 28 països de la Unió Europea. El reglament, té l’objectiu de donar una resposta legal a el tractament que les corporacions realitzen de les dades personals. La raó, és que les dades són molt valuosos en els negocis i a títol personal.

Aquesta llei, contempla diverses obligacions i sancions per l’incompliment que podrien arribar a la xifra de 20 milions d’euros o fins al 4% de la facturació anual de grans empreses en cas que incompleixin la norma.

La nova figura professional

Entre els requisits que anteriorment anomenàvem, destaca un per sobre de la resta: la presència de la figura del Delegat de Protecció de Dades. Es tracta d’un nou lloc de treball que s’ha convertit en un dels més sol·licitats. Per a aquest any, s’estima que es requeriran 75.000 figures d’aquest tipus a Europa. Així, la funció que tindrà, serà la de corroborar que s’està complint la nova normativa europea de protecció de dades.

Quines són les seves funcions?

Haurà de tenir coneixements tant en Dret com a protecció de dades. Les seves tasques, seran diverses. Una d’elles és la d’informar als responsables sobre el tractament de dades de l’empresa i als empleats sobre les obligacions. Així mateix, supervisarà que les normes espanyoles i europees sobre la protecció de dades es compleixin. A més, assessorarà sobre els riscos d’un servei determinat, més conegut com Protecció de Dades Personals.

Una altra de les seves tasques, és la de cooperar amb autoritats i actuar com a punt de contacte amb elles en cas que es detectin irregularitats en el tractament de dades.

La llei estableix que és obligatori que es dispose d’aquesta figura en Administracions Públiques excepte tribunals i en empreses i entitats privades on es tracti amb dades personals. Així mateix, també és convenient que tinguin un DPD sectorial aquelles empreses (pimes) l’activitat tracti sobre el tractament massiu de dades personals.

Back To Top
contacta amb bombi advocats