skip to Main Content

La família i les seves circumstàncies: un repte

  • Escrit per: Jordi Bombí Vilaseca.

En les relacions humanes i especialment en la família, sorgeixen discrepàncies i problemes que hem de resoldre. A això contribueixen factors destacats. La comunicació s’ha reduït substancialment i l’assertivitat no existeix entre pares, mares i fills. La manca d’empatia i les presses del dia a dia completen un escenari que provoca de vegades doloroses ruptures. Per a aquests casos, una veu experta que sigui capaç d’analitzar amb seny el conflicte pot ser la millor solució.

El règim de visites, una qüestió essencial per a l’interès de el menor

Després d’una separació o divorci, s’ha de fixar un règim de visites per als progenitors i els menors d’edat. En aquesta qüestió, es tenen en compte múltiples aspectes. Un d’ells és l’edat dels fills, una altra la nacionalitat dels pares (qüestió en auge per les noves relacions socials). Si les visites es refereixen a països diferents, s’ha de fixar amb precisió i claredat la durada, qui ha d’assumir les despeses dels viatges, el punt de trobada, etcètera. Les circumstàncies laborals, econòmiques o familiars en cada cas cobren també suma transcendència. Han de quedar perfectament fixats tots els aspectes que poden resultar dubtosos.

El principi bàsic que ha de regir en aquests supòsits és l’interès superior de l’menor. Així ho estableixen les normes europees, la Constitució Espanyola de 1978 en el seu article 39, les nostres lleis i així ho confirma la jurisprudència. Hi hagi o no acord entre els cònjuges, aquest principi és essencial i s’ha d’evitar qualsevol inconvenient a la seva promoció i formació humana.

La millor opció per la teva defensa

Pretenem una relació de confiança amb el client, només així entenem la nostra feina. Comptaràs amb el nostre equip i amb la col·laboració de professionals en diferents àmbits com psicòlegs professionals, notaris, perits judicials, arquitectes o detectius privats.

Back To Top
contacta amb bombi advocats