skip to Main Content

Descobreix tot el relacionat amb el Reglament General de Protecció de Dades

  • Escrit per: Jordi Bombí Vilaseca.

La data ja està fixada. El proper 25 de maig entrarà en vigor el nou Reglament General de Protecció de Dades. Es tracta d’una normativa europea que obligarà a les empreses a adaptar-se a l’hora de recopilar, utilitzar, divulgar, retenir i protegir dades de tipus personal. L’Agència Espanyola Protecció de Dades serà la que vetlli seu compliment. Aquesta mesura és a causa de la transformació digital, que ha causat una exposició total de les dades personals, davant del que la Unió Europea ha ampliat la protecció dels drets individuals.

Com ha de protegir les dades personals una empresa?

La nova normativa exigeix ​​que no es recopilin dades personals sense motiu. S’han de tractar només els personals que siguin mínims per aconseguir els objectius dels fins legítims dela empresa. Per aquesta raó, és prioritari que l’empresa analitzi les mesures, tant de tipus tècnic com organitzatives, de les que compta per així impedir posar en risc els drets d’aquelles persones titulars de les dades. Els departaments més afectats, seran els de vendes, màrqueting, atenció a client, administratius o legals.

Com s’ha de preparar una empresa?

És obligatori facilitar als clients una petició de consentiment que inclogui clàusules d’informació que hauran de signar i que les empreses han de conservar. D’altra banda, s’han d’actualitzar els documents legals i realitzar auditories internes, reunir-se amb els clients de forma informativa, informar i formar l’equip o protegir les dades dels menors de 16 anys, entre d’altres. En aquest últim cas, els menors de 13 anys ja poden mostrar la seva conformitat amb el tractament de les dades.

Els treballadors han de conèixer la normativa i la manera d’actuar per així fer-ho sota les noves normes, especialment aquells que tractin amb documents de tipus confidencial. És important crear un pla de formació sobre el RGDP i un pla de conscienciació per als treballadors, evitar un ús indegut de les dades per desconeixement o bé, voluntat expressa. Així, és vital invertir tant en formació com en conscienciació.

Back To Top
contacta amb bombi advocats