skip to Main Content
Els Treballadors Autònoms

Els treballadors autònoms

  • Escrit per: Jordi Bombí Vilaseca.

Els treballadors autònoms i les petites i mitjanes empreses representen un dels principals motors de la nostra economia. Per això, és freqüent que es publiquin disposicions que regulin la seva situació. La Llei 20/2007, de 11 de juliol, va regular l’anomenat Estatut de l’Treball Autònom i crear la figura de l’treballador autònom econòmicament dependent en els seus articles 11 i següents. Així, obtenien aquesta consideració si la seva facturació depenia fonamentalment d’una empresa determinada.

Nova reforma per als autònoms

Molt s’ha parlat en els últims temps dels treballadors autònoms. Finalment s’ha arribat a un acord amb els agents socials. A partir del mes de gener de 2019, la quota mínima mensual quedarà fixada en 283 euros, puja per tant cinc euros. Igualment pujaran les bases mínimes de cotització fins als 944,40 euros al mes. El tipus mínim de cotització general també puja fins al 30%.

La coneguda com a tarifa plana també passarà de 50 a 60 euros mensuals. Les millores en les prestacions arriben en matèria d’atur. El període mínim de protecció es dobla de dos a quatre mesos (si s’han cotitzat de 12 a 17 mesos), a l’igual que el període màxim de 12 a 24 mensualitats si s’han cotitzat de 48 mesos en endavant.

Noves infraccions contra els falsos autònoms

Per combatre la xacra dels falsos autònoms, les sancions s’endureixen de manera destacada, oscil·lant entre els 3.126 i els 10.000 euros per als casos més greus. Les noves formes d’economia col·laborativa i determinades plataformes de repartiment han posat el focus en un problema a què donar cobertura legal. Les primeres decisions administratives i judicials s’esperen amb impaciència. Haurem romandre atents.

Recorda que un bon assessorament pot evitar-problemes futurs i quantioses sancions. Envolta’t de professionals amb experiència que es cenyeixin a la normativa d’aplicació, tan canviant com hem pogut veure.

Back To Top
contacta amb bombi advocats