skip to Main Content

La necessitat de lleis per Startups

  • Escrit per: Jordi Bombí Vilaseca.

En el passat superar la xifra d’un milió d’euros per a qualsevol empresa durant el seu primer any semblava una cosa impossible, però avui és molt comú que durant aquest període inicial moltes empreses recents ho aconsegueixin.

És això un problema? La veritat no, ja que aquest creixement mostra que molts estan trobant noves formes de introduir-se i créixer en el mercat actual. El problema sorgeix quan aquestes empreses no s’apeguen a el marc legal.

Les startups solen entrar en aquest línia, doncs al no formar part de el marc comú de treball d’altres empreses, tendeixen a gestionar-se projectant la idea que es lliuren de les seves responsabilitats, però això és no és així. Per què passa això?

Què són les startups?

Són empreses que solen crear-se i manejar-se sota la forma jurídica de Societat Limitada, però a l’valer-se en gran part dels mitjans digitals poden lliurar-se dels processos administratius i jurídics que en ocasions semblen complicats però que han de regir a tota activitat laboral i comercial.

Però alguna cosa és cert, la seva gestió i tasca és diferent a altres empreses. Contrari al que es pensa, els seus primers passos solen ser més difícils, sobretot perquè no hi ha un plantejament legal sòlid sobre el qual puguin recolzar. A causa d’això una forma jurídica personalitzada per a aquest tipus d’empreses s’ha anat gestionant, ja que realment és difícil comparar-les amb altres tipus d’entitats comercials.

Això es deu al fet que moltes startups tenen un model de treball en el qual no es projecten a una àrea en específic, sinó que busquen ser negocis globals sense importar el producte o servei que ofereixin, gràcies a la qual cosa solen tenir èxit.

La necessitat d’un marc legal

Atesa la de tots els avantatges que ofereixen les startups, és normal que molts busquin aprofitar els beneficis d’aquestes, ja sigui sense involucrar massa en el procés o per mitjà de establir-se de forma legal a l’complir certs paràmetres amb elles, però, al no tenir la guia concreta del que han de fer, es dificulta aquesta iniciativa.

Un exemple són els inversors externs que busquen finançar el creixement de les startups per tal d’obtenir part dels beneficis propis de l’entrada de capital de les mateixes.

A causa de la naturalesa d’aquestes empreses, aquests inversors busquen mesures ràpides que els donin certa seguretat, però per desgràcia molts dels processos d’aquest tipus són lents i una mica problemàtics. Amb això es limita la possibilitat de creixement que pot afavorir fins i tot a la nació on es radiquin les startups. I aquests no són els únics contratemps.

Per això el procés de definició legal, marc d’inversions i responsabilitats fiscals és necessari. Si bé és un procés que requereix atenció, el seu compliment pot portar enormes beneficis tant per als que ja exerceixin aquesta tasca, com per als que s’animin a entrar en aquest mercat i per al qual molts països s’estan preparant. Si és el cas aprofiti l’oportunitat de donar la seva opinió i informar a l’respecte, pot ser la forma d’introduir-se en aquest enorme i interessant camp empresarial.

Back To Top
contacta amb bombi advocats