skip to Main Content
Multa De 30.000 Euros A Teleoperadors Per L’assetjament Realitzat Amb Jazztel

Multa de 30.000 euros a teleoperadors per l’assetjament realitzat amb Jazztel

  • Escrit per: Jordi Bombí Vilaseca.

L’Audiència Nacional ha ratificat en dues sentències les multes de 30.000 euros cadascuna imposades per la Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) a 2 empreses de telemarketing subcontractades per Orange pel fet de fer trucades de televenda oferint serveis de Jazztel als seus clients. La raó és que els clients havien reclamat que se’ls exclogués d’aquestes trucades.

Així, les sentències de la sala primera del contenciós-administratiu de la Audiència Nacional, rebutgen els recursos de Global Telemàrqueting Solutions i Crosseling Operadors 3.9. SLU contra les sancions imposades per la AEPD i asseveren dues multes de 30.000 euros a cadascuna.

Quan va ocórrer la primera fallada?

La primera fallada del passat 17 de juliol té el seu origen en una denúncia d’un client de Jazztel davant la AEPD a octubre de l’any 2015. En ella, assegurava que rebia reiterades trucades telefòniques per part de la companyia en la seva línia fixa tot i que pertanyia a la llista Robinson (un fitxer comú d’exclusió d’accions publicitàries). Així mateix, també havia enviat un correu electrònic a l’defensor de l’usuari de Jazztel el dia 6 de juny d’aquest any perquè excluyesen les seves dades.

Jazztel va respondre a l’exercici de dret d’oposició de l’denunciant, confirmant que havien exclòs el seu número de telèfon d’accions publicitàries. No obstant això, el client continuava rebent trucades comercials de productes de Orange, realitzades per Global Telemàrqueting. Aquesta empresa, havia signat un acord amb Crosseling per a la subcontractació dels serveis de màrqueting telefònic de Orange. La AEPD multar Crosseling tot i que la sentència de l’Audiència es refereix a la multa a Global.

La Llista Robinson

La AEPD, ha considerat que Global Telemàrqueting va vulnerar el dret d’oposició a ser receptor de trucades comercials (article 28.1.b de la Llei general de telecomunicacions) exercit pel denunciant mitjançant la inscripció del seu número a la llista Robinson de Adigital. No es va acreditar la consulta prèvia a aquest fitxer d’exclusió de l’anomenada comercial realitzada a l’usuari, obligació recollida per l’article 49.4 de el Reglament de desplegament de la Llei 15/1999, Orgànica de Protecció de Dades (RLOPD).

Global Telemàrqueting no qüestió la realització de trucades, però sí que va al·legar en descàrrec que es van fer a causa que el denunciant va demanar informació a través d’Internet i a l’ésser demanada per ell, no és exclosa pel sistema de filtre de nombres Robinson. Tot i això, la sentència apunta que com posa en relleu la resolució objecte de recurs, la documentació aportada no va acreditar aquest origen, puix que Global es limita a aportar una captura de pantalla d’un sistema informàtica sense que existeixi prova d origen de les dades de l’denunciant en els sistemes de Global. Per això, la informació aportada no té valor probatori al no recolzar-se o sustentar-se en altres elements de judici, que són siguin declaracions de la part recurrent.

A més, la sentència rebutja l’argument ofert per l’empresa que esgrimia que tot i realitzar aquestes trucades comercials, no existia “intencionalitat, ni existeix gravetat, ni repercussi ó social de la infracció, ni benefici per a l’empresa ni dany per a l’usuari”. La decisió de l’Audiència dóna la raó a la AEPD que justícia a la concurrència d’una greu falta de diligència, ja que no consta que Global fes res per verificar extrem algun sobre de l’consentiment per realitzar les trucades i concretament, respecte de el dret d’oposició de l’denunciant sense que consti que hagi consultat el fitxer d’exclusió Llista Robinson. Són obligacions de les que ha de respondre pel seu incompliment i que d’haver vist no s’haguessin produït aquests fets.

Pel que fa a la intencionalitat, apunta la resolució impugnada que aquest paràmetre ha de connectar amb la professionalitat dels subjectes i la diligència exigible. Aquesta entitat té com a part de l’objecte del seu negoci el màrqueting telefònic pel que és tributària d’un coneixement i compliment de les normes que regulen aquesta activitat. Entre elles, hi ha la vigent Llei general tributària i Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

A més d’això, la sentència inclou que cal ressenyar que van ser diverses trucades publicitàries les que es van realitzar i respecte de la invocada absència de danys causats a l’denunciant, és important dir que el denunciant ha afirmat que és una persona que treballa per torns i rep trucades comercials en horaris diferents que li desvetllen i li impossibiliten agafar el son.

D’altra banda, la segona sentència amb data 10 de juliol contra Crosseling Operadors 3.9. SLU, que subcontractava seus serveis amb Global, és molt semblant a la primera, amb l’excepció que l’empresa no només demandava a la AEPD, sinó a Orange Espanya. La decisió de l’Audiència confirma la multa de l’Agència i exonera Orange de qualsevol responsabilitat al no autoritza la subcontractació dels serveis de telemàrqueting que va signar Crosseling amb Global.

Back To Top
contacta amb bombi advocats