skip to Main Content
Descobreix Quins Aspectes Legals Tenir En Compte Al Comprar Un Cotxe

Descobreix quins aspectes legals tenir en compte al comprar un cotxe

  • Escrit per: Jordi Bombí Vilaseca.

Comprar un cotxe porta amb si una gran quantitat de tràmits que cal tenir prou clars perquè quedi tot en ordre. Tant per vendre com per comprar un vehicle, cal realitzar el canvi de titularitat perquè s’oficialitzi el traspàs.

Com en qualsevol compra, realitzar un contracte i oficialitzar la mateixa és imprescindible per estar dins de la legalitat. Per això, a l’adquirir un vehicle ambdues parts han de signar estar d’acord amb la transacció d’aquest perquè s’atorguin les responsabilitats corresponents a el nou amo.

Els contractes de compra de cotxes de segona mà

Quan s’adquireix un vehicle de segona mà, per oficialitzar l’adquisició serà necessari facilitar la documentació per part de l’venedor:

  • El permís de circulació amb la corresponent signatura.
  • Els rebuts d d’Impostos de Transacció Mecànica.
  • El certificat de la ITV.

A més, serà necessari signar el contracte de compravenda de l’cotxe, que haurà d’estar rubricat tant pel comprador com pel venedor. En moltes ocasions no es fa correctament, però cal tenir clar que aquest contracte hauria d’especificar les següents qüestions.

  • Qui és el titular de el cotxe o la moto que s’estan venent.
  • Qui és el comprador d’aquest vehicle. En aquest aspecte, és important valorar que només una persona pot figurar com a propietària, encara que més d’una persona poden compartir el mateix.
  • Quan es té pensat lliurar el vehicle. És un punt molt important, ja que en alguna ocasió no es posa la data de forma correcta i pot haver-hi problemes amb garanties i avaries.
  • Quina és la quantitat que es pagarà. Cal intentar no rebaixar el preu d’un cotxe només per evitar pagar impostos. A més, caldrà estar molt atent a possibles pagaments pendents, com embargaments o sancions.

A més d’aquestes qüestions legals, hi ha molts altres aspectes que haurien de controlar-se a l’hora d’oficialitzar la compra d’un vehicle a motor. Si està pensant en comprar un cotxe o una moto, consulta amb Bombí Advocats i t’ajudarem en tot el que necessitis.

Back To Top
contacta amb bombi advocats