skip to Main Content

Coneix quins són els drets que té un taxista

  • Escrit per: Jordi Bombí Vilaseca.

El món dels taxistes, ha viscut en els últims dies unes controvèrsies realment destacables. La polèmica ha estat servida, tant en els mitjans de comunicació com al carrer, ja que la gent ha tingut opinions per a tots els gustos. Vagues, invasió de carrers principals i sobretot, un gran desacord de l’gremi dels taxistes que no ha deixat indiferent a ningú. A el marge de tota aquesta polèmica, ha sorgit la pregunta relativa als drets que tenen els taxistes i al seu desconeixement. En aquest article, destacarem quins són perquè siguis coneixedor o coneixedora d’això.

Drets relatius a rebutjar un viatge

Els taxistes també tenen els seus drets i és convenient que se sàpiguen quins són perquè no hi hagi sorpreses. El primer d’ells, se centra en el fet de poder rebutjar un viatge per “causes justificades”. Segons el Reial Decret 763/1979, relatiu als serveis urbans i interurbans de transports en automòbils lleugers, apunta que els taxistes poden negar-se a realitzar un servei per causa justa. Per exemple, pot ser el fet que un usuari o usuària estigui ebri o drogat, sigui perseguit per part de la Policia, que vulgui viatjar amb animals que puguin ocasionar danys en el vehicle o que desitgi anar en companyia de més passatgers als quals està autoritzat el taxi.

Drets relatius a la integritat

D’altra banda, el fet que l’usuari desitgi viatjar per zones insegures o perilloses que puguin posar en perill la vida de l’conductor i l’usuari, també serà una causa per no fer el viatge.

Un altre dels drets, se centra en el fet de sol·licitar els diners en “garantia”. En cas que l’usuari desitgi sortir “un moment” fora de l’taxi, el conductor podrà reclamar-li una quantitat a manera de garantia causa de l’absència. Es pot sol·licitar l’import de l’recorregut més mitja hora d’espera en zona urbana i una a un descampat. En cas que s’esgoti el temps de les mateixes, es considerarà desvinculat de l’servei.

Finalment, un altre dels drets és el que se centra en la negació a l’servei per comportaments que puguin ser ofensius. Segons els reglaments autonòmics, permeten el taxista no oferir el servei a les persones que realitzin segons quins comportaments nocius que puguin afectar la seguretat de l’desplaçament per la carretera.

Back To Top
contacta amb bombi advocats