skip to Main Content

Punts que has de tenir presents en casos de successió

  • Escrit per: Jordi Bombí Vilaseca.

La mort de familiars i amics genera una situació de dolor que és difícil d’enfrontar i que varia segons el grau de proximitat que tinguéssim amb ells. Però juntament amb aquesta pèrdua també es presenten altres inconvenients que no ens permeten suportar la pena: els assumptes legals que involucra la successió de béns.

Parlem d’una situació que pot ocórrer-li a qualsevol i que hem de preparar-nos per tractar de la forma adequada. El preparar implica ser pacients i raonables doncs en ocasions les circumstàncies són les que motiven a que aquest treball es realitzi amb promptitud, i no el desig dels que estan involucrats en el procés de successió o viceversa.

Però per respecte a qualsevol situació que dugui a tocar aquest tema, el millor és mantenir la calma i actuar de forma adequada ja que sense importar el cas, les successions són obligacions i drets legals que s’han d’atendre.

Què implica una successió?

L’acceptació de béns, drets i obligacions de l’difunt en la mesura que aquest determinés, bé sigui en totalitat o parts. Això inclou deutes, immobles i altres espècies de béns en el cas de l’hereu.

En canvi, el legatari només rebrà béns sense haver de veure involucrat amb els passius heretats pel difunt. És important que això s’aclareixi ja que depenent de l’títol que es rebi, pot passar de ser qui rebi només beneficis en successió a compartir part de deutes i compromisos, bé sigui en la seva totalitat o de forma parcial.

El millor per determinar això és la forma escrita de la voluntat de la víctima, el comunament conegut testament. En cas de no tenir aquest document, o de tenir-lo i negar-se a iniciar el procés caldrà l’ajuda d’un advocat que inicie el litigi davant d’un jutge de família, situació que també s’aplica quan entre els hereus es troben menors d’edat.

En cas d’acceptar-se la divisió proposada en el testament el cas serà diferent ja que només es necessitaran els documents autenticats que demostrin que són els hereus i la presentació d’inventaris i avalúos.

Un cop iniciat el procés només queda esperar i fer els pagaments relacionats a l’activitat notarial. Potser els inconvenients i confusions es presenten, però no és res en el que el seu advocat de confiança no pugui assessorar i ajudar-lo.

Back To Top
contacta amb bombi advocats